Arbetshjälpmedel & ergonomi

Att anpassa ergonomin, skapa hjälpedel, organisera arbetsplatsen och arbetet, är viktigt.

För att skappa dessa produkter och hjälpedel använder vi kunskaper och erfarenheter från en rad olika områden. Olika sorters material, pneumatik, hydraulik och elektronik, som flätas samman till en fungerande enhet.

Förarstolslyft, för lastbilshytter till Volvo lastvagnar

Ledstångsförlängare, special, för att eliminera  klämrisk mellan rörliga biostolar och räcke, 4dx film, Filmstaden Uppsala

Nockstyrt annhål för borrning och kapning av material, framtaget för ett maskinhallsprojekt. Mortec AB

Skruvautomatik, upphängt i skena vid skruvning av profiler till hangarportar. Megadoor

Handikappanpassning av aktivitetscykel för rörelsehindradepersoner. Skellefteå Kommun